Reglement DDDQ 2021

 1. Algemeen
  1. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers aan De Dongense Dorps Quiz, in het vervolg DDDQ.
 2. Teams
  1. De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit minimaal 8 personen. En maximaal 20 personen (de prijzen zijn hier op gemaximaliseerd).
  2. Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen, zie aanmeldingsformulier.
  3. Deze teamcaptain van het team is woonachtig in Dongen en is minimaal 18 jaar.
  4. De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain.
  5. De werkplek van een team tijdens de quiz avond bevindt zich op 1 adres in Dongen en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan DDDQ deel te nemen.
 3. Inschrijven
  1. Inschrijven kan op de locatie die later nog wordt bekend gemaakt.
  2. Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden.
  3. Het inschrijven van een team kan tot uiterlijk 30 juni 2022.
  4. De kosten voor deelname aan DDDQ bedragen € 50,00 per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team. De DDDQ vlag is los te verkrijgen voor € 15,00.
  5. Het inschrijfgeld dient bij inschrijving betaald te worden.
  6. De inschrijving is pas definitief als de organisatie van DDDQ het inschrijfgeld heeft ontvangen op hun rekening.
  7. Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.
 4. Deelnemen
  1. Er vindt geen informatieavond plaats voor de teamcaptains. Wel zal er een instructie voor nieuwe teams georganiseerd worden. Een toelichting op het invullen van de antwoorden zie je op de volgende pagina: https://www.dddq.nl/uitleg-tips/
  2. De organisatie stelt het vragenboek op waarin alle vragen en opdrachten voor DDDQ zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar op de quiz avond.
  3. De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren.
  4. Teams worden geacht de vragenboeken goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen en de vragen over Dongen staan er ook vragen in het boek, waarvoor men locaties in/om Dongen kan bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag.
  5. Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen op de juiste plaats op het antwoordenformulier te worden ingevuld. Het antwoordenformulier is te vinden op de bijgeleverde usb stick. Wanneer vermeld in het vragenboek moeten sommige antwoorden ingevuld worden op meegeleverde antwoordvellen. Het antwoord moet eenduidig en duidelijk leesbaar worden ingevuld.
 5. Puntentoekenning en uitslag
  1. De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quiz dag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend.
  2. Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun aangeleverd antwoordenboek niet tijdig hebben ingeleverd, worden niet in de quizuitslag opgenomen.
  3. De bekendmaking van de uitslag van DDDQ zal plaatsvinden op zaterdag 15 oktober 2022 in de Cammeleur.
  4. De uitslag van DDDQ is bindend en staat niet ter discussie.
 6. Algemeen
  1. Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan DDDQ.
  2. Deelnemen aan de quiz is geheel op eigen risico.
  3. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
  4. Voor sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in/om Dongen te bezoeken voor het beantwoorden van vragen. Deze locaties mogen alleen per fiets of te voet bereikt worden. Wanneer de organisatie constateert dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen, zal het desbetreffende team gediskwalificeerd worden. Een elektrische fiets is toegestaan.
  5. Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.
 7. Toestemming i.v.m. privacy
  1. Middels inschrijving accepteer je de voorwaarden van het regelement. En geef je toestemming dat DDDQ je gegevens mag gebruiken zoals beschreven in de privacy verklaring.