Beleidsplan

De Stichting DDDQ heeft ten doel om de leefbaarheid, participatie en sociale cohesie in het dorp Dongen te bevorderen. Daarnaast vindt zij het belangrijk de kennis over de Dongense cultuur te bevorderen. Zij wil dit doen door het organiseren en het uitvoeren van een dorpsquiz met een daaraan gekoppeld een prijsuitreiking/feestavond.

DDDQ is een evenement voor alle inwoners van Dongen. Op de quizavond zullen de deelnemende teams op hun eigen gekozen locatie vragen oplossen. Aan de hand van een vragenboek gaan de teams op zoek naar de goede antwoorden. Hierbij worden ook zoekopdrachten gegeven door het dorp heen (uitsluitend te voet of per fiets). De uitslag van de quiz wordt bekend gemaakt op een speciaal georganiseerde feestavond.

De deelnemende teams kunnen zich voor de quiz inschrijven tegen een vergoeding voor de te verwachten kosten van de organisatie van de quiz en de feestavond. Tevens worden sponsoren gezocht om de activiteiten financieel mogelijk te maken.

Ons doel is om Dongen bij elkaar te brengen en er met zijn allen een onwijs leuk en geslaagd cultureel evenement van te maken.

Peter van der Maade – Voorzitter
Inge Akkermans – Secretaris
Bert de Langen – Penningmeester
Jacques Bakx – Bestuurslid
David Janssen – Bestuurslid
Mirjam Kuus – Bestuurslid
Martijn de Laat – Bestuurslid
Jannes Verharen – Bestuurslid

RSIN: 855176416
Postadres: Kardinaal van Rossumstraat 22 – 5104 HM Dongen
Het bestuur is onbezoldigd.
Privacystatement
Disclaimer