Home

Geen Dongense Dorps Quiz in 2024

Het bestuur van Stichting De Dongense DorpsQuiz (DDDQ) heeft besloten om in 2024 géén nieuwe editie te gaan organiseren. De reden daarvoor is het teruglopend animo dat zich met name na de corona-periode doorzet. Na een top in het aantal deelnemende teams in 2016 (150!) is dat aantal sterk teruggelopen waardoor, naast dat het heel veel energie kost om voor een kleine groep mensen een quiz van formaat weg te zetten, ook de kosten voor het organiseren van een quiz te hoog worden. Dat fenomeen is niet typisch Dongens, vele dorpsquizzen hebben er mee te maken.

Stichting DDDQ gaat de komende periode onderzoeken of er een andere activiteit kan worden georganiseerd die aansluit bij haar doelstelling:  het vergroten van de leefbaarheid, participatie en sociale cohesie in Dongen.

Mocht je een origineel idee hebben en je wilt meewerken aan het organiseren daarvan, neem dan even contact met op ons op via info@dddq.nl